26.02.2017 | Centre Roudemer Steinfort | Organisation : Fëscherclub Äischdall-Stengefort

Kannerbal

Kannerbal zu Stëngefort am Roudemer

Fuesbal 26 Februar 2017 vun 14.30 bis 18.30

Entree: Kanner 3 €   Erwuessener 4 €

Fir Stëmmung suergt : www.konfetti.lu